دستگیره و لوله جمع کننده روکش استخر تا عرض 7.5 متر