شیر خودکار FIP-UPVC
شیر خودکار UPVC

برند : FIP ایتالیا