شیر صافی FIP-UPVC
شیر صافی UPVC

برند : FIP ایتالیا