فیلتر استخر
بک واش فیلتر شنی

گردآوری و تنظیم: واحد تولید محتوای شرکت میراب آرین

فیلتر تصفیه استخر WTF

برند : WATER TECHNOLOGIES ایتالیا
مدت گارانتی و خدمات پس از فروش: ۱ سال

فیلتر تصفیه استخر ECOSTAR

برند : ATLAS ترکیه
مدت گارانتی و خدمات پس از فروش: ۱ سال

گردآوری و تنظیم: واحد تولید محتوای شرکت میراب آرین

سیستم تصفیه آب تغذیه بویلر

گردآوری و تنظیم: واحد تولید محتوای شرکت میراب آرین

معرفی شیرهای بکواش (پسشویی)

گردآوری و تنظیم: واحد تولید محتوای شرکت میراب آرین