معرفی مبدل حرارتی BOWMAN انگلستان

معرفی مبدل حرارتی BOWMAN انگلستان

https://mirabarian.com/wp-content/uploads/2021/06/01_Bowman.mp4 کاهش هزینه های گرمایش استخر در اين ودكست می بینیم که چگونه می توانیم هزینه های گرمایش استخر را به کمک تکنولوژی های روز دنیا به یک سوم کاهش دهیم؟