راهنمای نصب هیتر HARVIA

هیتر برقی سونا HARVIA

https://mirabarian.com/wp-content/uploads/2021/07/14-Harvia-Heater.mp4 راهنمای نصب هیتر برقی سونا HARVIA در این ودکست به نکات کاربردی نصب و راه اندازی هیتر برقی سونا خشک میپردازیم و نحوه تنظیم تایمر این دستگاه ها را توضیح میدهیم، همچنین به نکات کلیدی، پیرامون نحوه چیدمان سنگ هیتر و ریختن اکالیپتوس بر روی آنها اشاره میکنیم.