مبدل حرارتی استخر MEGA POOL

مبدل حرارتی استخر MEGA POOL

https://mirabarian.com/wp-content/uploads/2021/07/20-MEGA-POOL-Heat.mp4 مبدل حرارتی استخر MEGA POOL در این ودکست نکات جالب و کاربردی برای افزایش راندمان‌ مبدل حرارتی استخر و جکوزی را با شما مرور میکنیم و در مورد اجزای تشکیل دهنده ی مبدل ها و نحوه ی عملکرد آنها صحبت میکنیم.

شیر شش راهه فیلتر MEGA POOL قسمت دوم

شیر شش راهه فیلتر MEGA POOL

https://mirabarian.com/wp-content/uploads/2021/07/17.2-MEGA-POOL-Fliter2.mp4 شیر شش راهه فیلتر شنی MEGA POOL (قسمت دوم) در این ودکست به نکات کاربردی پیرامون امکاناتی که شیر ۶ راهه فیلتر شنی ایجاد میکند، میپردازیم، همچنین با پورت های شیر فیلتر و نحوه ی عملکرد آنها آشنا میشویم.

شیر شش راهه فیلتر MEGA POOL قسمت اول

شیر شش راهه فیلتر MEGA POOL

https://mirabarian.com/wp-content/uploads/2021/07/17-MEGA-POOL-Fliter.mp4 شیر شش‌راهه فیلتر مگاپول در این ودکست به نکات کاربردی پیرامون نحوه نصب شیر ۶ راهه فیلتر شنی میپردازیم، همچنین نکات اساسی در مورد زمان بکواش فیلتر شنی و مقدار آبی که در عملیات بکواش هدر میرود و نیازمند جایگزینی است، را مرور میکنیم.

آشنایی با فیلتر شنی MEGA POOL

فیلتر شنی MEGAPOOL

https://mirabarian.com/wp-content/uploads/2021/07/13-Mega-Pool-Filter.mp4 آشنایی با فیلتر شنی مگاپول در این ودکست به بیان مزایای فیلترهای تصفیه استخر و جکوزی مگاپول و اجزای تشکیل دهنده ی آنها میپردازیم و تمایز های فیلترهای شیر از بالا و شیر از بغل را با شما عزیزان مرور خواهیم‌ کرد.

آشنایی با مزایای Combo Skimmer

آشنایی با مزایای Combo Skimmer

https://mirabarian.com/wp-content/uploads/2021/07/10-Skimmer-MegaPool.mp4 آشنایی با مزایای Combo Skimmer استخر در این ودکست به بیان مزایا اسکیمر کُمبو (Combo Skimmer) پرداخته میشود، همچنین نحوه استفاده بهینه از کانکشن جارو استخر و اکولایزر در این اسکیمرها توضیح داده میشود.