تست کیت شش در یک استخر

نوار تست کیت شش در یک برند KOKIDO

نوار تست کیت شش در یک برند هنگ کنگی Kokido، محصولی ایده آل برای آزمایش آب استخر و جکوزی است. با استفاده از این تست کیت شش در یک استخر می‌توانید میزان کلر کل، کلر آزاد، pH، قلیائیت کل، سختی کلسیم و سیانوریک اسید آب استخر را به روشی دقیق و سریع، اندازه گیری کنید و درصورت لزوم، این پارامترها را با استفاده از مواد شیمیایی مناسب به محدوده‌ی مجاز برسانید:

کلر کل: این پارامتر، مقدار کلر موجود در آب استخر، از جمله کلر آزاد و کلر ترکیبی را نشان می‌دهد. میزان کلر کل آب باید بین ۱ الی ۴ میلی گرم در لیتر (۱ الی ppm 4) باشد.

کلر آزاد: این پارامتر، مقدار کلر آزاد موجود برای گندزدایی آب استخر و جکوزی را نشان می‌دهد. کلر آزاد، باکتری ها و سایر میکروب‌ها را از بین می‌برد و برای کنترل رشد جلبک در استخر ضروری است. سطح کلر آزاد آب باید همواره بین ۱ الی ۳ میلی گرم در لیتر (۱ الی ppm 3) باشد.

pH: این پارامتر، میزان اسیدی یا بازی بودن آب استخر را نشان می دهد. عدم تعادل pH، باعث آسیب وارد شدن به تجهیزات، سوزش چشم و خارش پوست شناگران و کاهش میزان تاثیرگذاری ماده‌ی گندزدای کلر می‌شود. pH آب باید همواره در محدوده‌ی ۲/۷ الی ۸/۷ باشد.

قلیائیت کل: این پارامتر، مقدار کل موادی محلولی همچون کربنات‌ها و بی‌کربنات‌ها را نشان می‌دهد که خاصیت بازی (قلیایی) دارند. قلیائیت، تغییرات عمده در آب استخر را پیش از آنکه بر pH تاثیر بگذارند، به خود جذب می‌کند و عدم تعادل آن، باعث نوسانات شدید pH می‌شود. میزان قلیائیت کل آب استخر باید بین ۸۰ الی ۱۲۰ میلی گرم در لیتر (۸۰ الی ppm 120) باشد.

سختی کلسیم: این پارامتر، میزان کلسیم و سایر مواد معدنی محلول در آب استخر و جکوزی را اندازه گیری می‌کند. اگر آب، بیش از حد سخت یا خیلی نرم باشد، به تجهیزات و سطوح استخر آسیب وارد می‌شود. سطح سختی آب باید همواره بین ۱۸۰ الی ۲۵۰ میلی گرم در لیتر (۱۸۰ الی ppm 250) باشد.

اسید سیانوریک: از آنجا که اسید سیانوریک، از کلر در برابر اشعه‌ی فرابنفش خورشید محافظت می‌کند، به آن تثبیت کننده‌ی کلر هم می‌گویند. در صورت عدم استفاده از تثبیت کننده، نور خورشید در هر ساعت، ppm 1 کلر را از بین می‌برد. سطح این پارامتر باید در حدود ppm ۴۰ باشد.

برای سنجش پارامترهای شیمیایی آب با استفاده از نوار تست کیت کوکیدو، به این ترتیب عمل کنید:

  1. یک نوار تست بردارید و دستتان را تا آرنج در آب فرو کنید (تست کیت باید در فاصله ی ۴۵ سانتی متری از سطح آب قرار بگیرد). نوار تست را به مدت ۵ ثانیه به آرامی در آب حرکت دهید.
  2. نوار تست را از آب خارج کنید و آن را به مدت ۱۰ تا ۱۵ ثانیه را در هوا نگه دارید.
  3. رنگ های نوار را با نمودار موجود روی بطری تست کیت مقایسه کنید و سطح کلر آزاد، pH و قلیائیت کل را بخوانید.

نوار تست کیت استخر و جکوزی شش در یک Kokido ، حاوی ۵۰ نوار تست (۵ بسته ی ده تایی) است.

دانشنامه استخر

برای دریافت کتابچه الکترونیکی (eBook)فرم زیر را پر کنید!