سرجاروی ۸ چرخ توپی

سر جارو استخر ۸ چرخ توپی k055 : بدنه قابل انعطاف با قدرت مکش بالا

نظرات

نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید