دوزینگ پمپ

دوزینگ پمپ ها برای تزریق مواد شیمیایی به جریان آب مورد استفاده قرار می گیرند. ویژگی اصلی این پمپ های کوچک این است که قادرند مقدار مشخصی از ماده ی شیمیایی را با دقت بالا به آب اضافه کنند. اینکه چه دوزی از ماده ی شیمیایی در هر نوبت به آب تزریق شود و فاصله ی زمانی میان هر بار تزریق چقدر باشد، از طریق پنل دستگاه قابل تنظیم است. دوزینگ پمپ ها در خط دهش سیستم استخرهای شنا نصب شده و با تزریق مواد شیمیایی، پارامترهای شیمیایی آب را به محدوده ی مجاز می رسانند. از این رو، این پمپ ها مکمل خوبی برای کلرزن نمکی استخر به شمار می روند. از آنجا که کلرزن نمکی مجهز به سنسورهایی برای سنجش میزان pH است، می توان از دوزینگ پمپ برای تزریق اسید به منظور تنظیم pH آب استفاده کرد.

دانشنامه استخر

برای دریافت کتابچه الکترونیکی (eBook)فرم زیر را پر کنید!