سیستم های گندزدایی UV

سیستم های گندزداییUV-C ، مجهز به لامپی هستند که با تولید اشعه‌ ی فرابنفش C با طول موج 7/253 نانومتر، کلیه ی باکتری ها، ویروس ها و حتی قارچ های موجود در آب استخر را از بین می برد. بدین ترتیب، آب استخر بطور کامل گندزدایی شده و در عین حال، میزان مصرف مواد شیمیایی که برای گندزدایی آب استخر و نگهداری از آن مورد استفاده قرار می گیرند (به عنوان مثال کلر)، تا 80 درصد کاهش می یابد.

در سیستم‌های گندزدایی ازن UV-C، مولکول های ازن از تجزیه ی مولکول های اکسیژن، تولید می شود. ازن، ماده ی گندزدای موثری است که علاوه بر کلیه ی میکروارگانیسم های موجود در آب، آلاینده هایی همچون ادرار، عرق و مواد آرایشی که توسط شناگران وارد آب می شوند را نیز اکسید می کند. پس از آنکه فرآیند گندزدایی آب به پایان رسید، مولکول های ازن توسط اشعه ی UV-C به مولکول های اکسیژن تجزیه می شوند و هیچ محصول جانبی بر جای نمی گذارند. از این رو، این سیستم های ترکیبی، علاوه بر استخرهای شنا برای استخرهای پروش ماهی هم قابل استفاده هستند.

دانشنامه استخر

برای دریافت کتابچه الکترونیکی (eBook)فرم زیر را پر کنید!