سیستم های گندزدایی UV

سیستم های گندزداییUV-C ، مجهز به لامپی هستند که با تولید اشعه‌ ی فرابنفش C با طول موج 7/253 نانومتر، کلیه ی باکتری ها، ویروس ها و حتی قارچ های موجود در آب استخر را از بین می برد. بدین ترتیب، آب استخر بطور کامل گندزدایی شده و در عین حال، میزان مصرف مواد شیمیایی که برای گندزدایی آب استخر و نگهداری از آن مورد استفاده قرار می گیرند (به عنوان مثال کلر)، تا 80 درصد کاهش می یابد.

در سیستم های گندزدایی ازن UV-C، مولکول های ازن از تجزیه ی مولکول های اکسیژن، تولید می شود. ازن، ماده ی گندزدای موثری است که علاوه بر کلیه ی میکروارگانیسم های موجود در آب، آلاینده هایی همچون ادرار، عرق و مواد آرایشی که توسط شناگران وارد آب می شوند را نیز اکسید می کند. پس از آنکه فرآیند گندزدایی آب به پایان رسید، مولکول های ازن توسط اشعه ی UV-C به مولکول های اکسیژن تجزیه می شوند و هیچ محصول جانبی بر جای نمی گذارند. از این رو، این سیستم های ترکیبی، علاوه بر استخرهای شنا برای استخرهای پروش ماهی هم قابل استفاده هستند.

fa_IRPersian

برای دریافت کتابچه الکترونیکی (eBook)فرم زیر را پر کنید!

برای دریافت کتابچه الکترونیکی (eBook)فرم زیر را پر کنید!