بلاگ میراب آرین | جدید ترین مقالات در ارتباط با صنعت استخر و اسپا و لوله اتصالات

قلیائیت کل آب استخر
بلاگ
دانیال ارجمند

قلیائیت کل

• تعریف قلیائیت کل (TA)
• پیامدهای عدم تعادل TA
• تعریف سختی کلسیم
• پیامدهای عدم تعادل سختی کلسیم
• به تعادل رساندن سختی کلسیم

ادامه مطلب »
فیلتراسیون آب با سیلیس شیشه ای
بلاگ
Maryam Jahangiri

فیلتراسیون آب با سیلیس شیشه‌ای

• مقایسه‌ی سیلیس شنی با سیلیس شیشه‌ای
• فرآیند تولید سیلیس شیشه‌ای
• آزمون‌های استاندارد سیلیس شیشه‌ای
• ویژگی‌های سیلیس شیشه‌ای
• کاربردهای سیلیس شیشه‌ای

ادامه مطلب »
بار رطوبتی استخر شنا
بلاگ
Maryam Jahangiri

محاسبات بار رطوبتی استخر شنا

• منابع بار رطوبتی استخرهای شنا
• عوامل موثر بر بار رطوبتی استخرهای شنا
• محدوده‌ی مجاز رطوبت استخرهای شنا
• روش های کنترل رطوبت در استخرهای شنا
• محاسبه بار رطوبتی استخرهای شنا

ادامه مطلب »
آناتومی استخر شنا
بلاگ
Maryam Jahangiri

آناتومی استخر

• استخرهای روکار و توکار
• منبع آب استخر: آب شهر یا آب چاه
• آلاینده‌های رایج آب استخر
• خط مکش سیستم فیلتراسیون استخر
• خط دهش سیستم فیلتراسیون استخر

ادامه مطلب »
کاربرد سیستم ازن-UV برای گندزدایی آب استخر
بلاگ
Maryam Jahangiri

UV و ازن: یک ترکیب رویایی

• مزایای سیستم‌های ترکیبی UV و ازن
• ساختمان سیستم‌های ترکیبی UV و ازن
• بازگشت سرمایه‌ی سیستم‌های ترکیبی UV و ازن
• کاربرد سیستم‌های ترکیبی UV و ازن برای گندزدایی آب استخر
• رادیکال‌های هیدروکسیل

ادامه مطلب »
تست کیت
بلاگ
Maryam Jahangiri

شیمی آب

• تعادل پارامترهای شیمیایی آب
• مواد شیمیایی استخری
• اثرات عدم تعادل pH آب استخر
• اثرات عدم تعادل قلیائیت کل آب استخر
• اثرات عدم تعادل سختی آب استخر

ادامه مطلب »
گندزدایی استخر با کلر
بلاگ
Maryam Jahangiri

گندزدایی استخر با کلر

• انواع کلر برای گندزدایی آب استخر
• محدوده‌ی مجاز کلر آب استخر
• واکنش کلر در آب استخر
• عوامل موثر بر میزان اثرگذاری کلر
• تاثیر pH بر قدرت گندزدایی کلر

ادامه مطلب »
بهترین سیستم گندزدایی استخر
بلاگ
Maryam Jahangiri

بهترین سیستم گندزدایی استخر

• نقاط ضعف ماده‌ی گندزدای کلر
• اهمیت گندزدایی دو مرحله‌ای آب استخر
• انواع سیستم دو مرحله‌ای گندزدایی
• بهترین سیستم دو مرحله‌ای گندزدایی
• مزایای سیستم دو مرحله‌ای گندزدایی

ادامه مطلب »
انواع جلبک های استخری
بلاگ
Maryam Jahangiri

کنترل جلبک استخری

• انواع جلبک استخری
• از بین بردن جلبک با استفاده از مواد شیمیایی
• از بین بردن جلبک با استفاده از سیستم UV
• مزایای گندزدایی آب با اشعه‌ی UV
• تاثیر اشعه‌ی UV بر TDS آب استخر

ادامه مطلب »
مقادیر مناسب کلر و pH آب استخر​
شیمی آب و سیستم‌های گندزدایی
Maryam Jahangiri

شناخت pH و ORP

• تعریف pH
• تاثیر pH بر قدرت گندزدایی کلر
• تعریف ORP
• رابطه‌ ORP با مواد گندزدای موجود در آب استخر
• محاسبه‌ی ORP

ادامه مطلب »
گندزدایی استخر به روش ازن، UV و AOP
شیمی آب و سیستم‌های گندزدایی
Maryam Jahangiri

گندزدایی استخر به روش ازن، UV و AOP

• انواع روش‌های گندزدایی آب استخر
• گندزدایی استخر با ازن
• گندزدایی استخر با اشعه‌ی UV
• تفاوت سیستم ازن با سیستم UV
• گندزدایی استخر با AOP

ادامه مطلب »
استخر هوشمند
بلاگ
Maryam Jahangiri

استخر هوشمند چیست؟

• تعریف استخرهای هوشمند
• مزایای هوشمندسازی استخر
• پمپ اتوماتیک استخر
• کلرزن نمکی اتوماتیک
• سیستم اتوماتیک تمیز کردن استخر

ادامه مطلب »
دانشنامه استخر

برای دریافت کتابچه الکترونیکی (eBook)فرم زیر را پر کنید!