021-41572

فلنچ آببند UPVC

فلنچ آببند UPVC

صفحه مدور و لبه دار که به منظور اطمینان از آببندی لوله از دیواره ها و کف استخر استفاده می شود .

نظرات

نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید