021-41572

نردبان استخر IML اسپانیا

  • ▪️ نردبان استخر از ملزومات استخرها بوده و باعث سهولت در بیرون آمدن شناگران از استخر می شود.
  • ▪️ تعداد پله های نردبان استخر با توجه به عوق استخر از ۲ تا ۶ پله موجود بوده و معمولا فاصله بین پله ها ۲۵ الی ۳۰ سانتی متر می باشد.
  • ▪️ جهت جلوگیری از ایجاد زنگ زدگی جنس نربان های استخری از استنلس استیل نگیر می باشد.
  • ▪️ در استخرهایی با طول کمتر از ۶ متر از یک نردبان و در طول های بیشتر به ازای هر ۵ متر یک نردبان در نظر گرفته می شود . در استخرهای عمومی معمولا باید هردو قسمت کم عمق و عمیق از نربان استفاده نمود.
مدلتعداد پلهABCDEF
PS-0301۲۷۱۰۶۲۰۳۵۰۲۵۰۱۸۰۵۶۵
PS-0302۳۹۶۰۶۲۰۳۵۰۲۵۰۱۸۰۵۶۵
PS-0303۴۱۲۱۰۶۲۰۳۵۰۲۵۰۱۸۰۵۶۵
PS-004۵۱۴۶۰۶۲۰۳۵۰۲۵۰۱۸۰۵۶۵

نظرات

نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید