021-41572

چسب PVCU-GRAY-CEMENT-IN-48

چسب PVCU

برای چسباندن لوله و اتصالات UPVC بکار می رود .

نظرات

نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید