کلر استخر

کلر استخر

تاریخچه کلر

کلر در سال ۱۷۷۴ توسط یک شیمیدان سویدی به نام Carl Scheele کشف شده است و امروزه به یکی از قدرتمندترین مواد گندزدا در دنیا و به خصوص آمریکا تبدیل شده است و جایگاه خود را به خوبی در انواع صنایع مختلف که یکی از مهمترین آنها تصفیه و گندزدایی آب می باشد پیدا کرده است. یکی از حیاتی ترین وظایف کلر ، تصفیه آب خوراکی در سرتاسر دنیا میباشد.
کلر توسط الکترولیز آب و نمک تولید می شود و واکنش شیمیایی آن به صورت زیر می باشد :

۲ NaCl + 2 H₂O ========= 2 NaOH + H₂ + Cl₂

آب استخرها و جکوزی ها در هر حالت و شرایطی باید به میزان مشخصی حاوی کلر باشند.در صورتی که کلر موجود در آب استخرها از ۱ ppm کمتر باشد ، موقعیت بسیار مناسبی جهت رشد جلبک ها و باکتری ها فراهم می شود. از لحاظ تیوری میزان ۱ ppm کلر برای سلامتی بدن کاملا استاندارد می باشد ، اما تحقیقات و مشاهدات حاکی از آن است که سیانوریک اسید موجود در مولوکول های کلر های آزاد ، اثر فوق العاده ای بر استحکام پیوندهای مولکولی کلرها دارند ، لذا میزان استفاده از کلر در آب استخر در محدوده (۱ – ۳ ppm ) گزارش شده است.

واکنش شیمیایی کلر در آب به صورت زیر می باشد :

Cl₂ + H₂O ========= HOCL + HCl

هیپوکلروس اسید ( HOCl ) که محصول واکنش فوق می باشد ، قوی ترین و موثر ترین محصول واکنش آب با کلر است.

نظرات

نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید