021-41572

کنترل پنل سونا – CF9

کنترل پنل سونا - CF9

مشخصات کنترل پنل سونا- CF9

کنترل پنل سینلوگ پنلی جهت سوناهای کوچک تا متوسط طراحی شده و حداکثر تا ۹ کیلووات خروجی و هم چنین قابلیت تنظیم روشنایی و فن

محدوده تنظیم دمایی ۴۰-۱۱۰ درجه سانتی گراد، زمان اپراتوری ۱ تا ۱۲ ساعت و زمان استارت و زمان استارت تاخیری ۰ تا ۶ ساعت

نظرات

نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید