021-41572

گندزادیی آب در استخر های شنا

گندزادیی آب در استخر های شنا

جدا از فیلتراسیون، بخاطر دلایل زیر لازمست آب استخر های شنا مطابق با استاندارد های ملی و جهانی گندزدایی شود.

عوامل بیماری زای خطرناکی مثل باکتری ها در آب وجود دارند. استخر، مکان خوبی برای انتقال میکروارگانیسم های بیماری زا از یک فرد به فرد دیگر است. همواره باید این نکته را در نظر داشت که مهمترین عامل آلوده شدن آب استخر شنا حضور شناگران میباشد.

از رایج ترین روش های گند زدایی تزریق مواد شیمایی به آب استخر میباشد که در استفاده از این مواد نیز به نکات زیر میبایست توجه نمود.

  • آب با توازن شیمیایی نادرست می تواند به قسمت های مختلف استخر صدمه وارد کند.
  • توازن شیمیایی نامناسب آب می تواند سبب تحریک پوست و چشم شود.

پس باید یک سیستم ضدعفونی برای از بین بردن این عوامل بیماری زا وجود داشته باشد.

پرامتر هایی شیمایی و فیزیکی آب استخر شنا مطابق با استاندارد ملی شماره ۱۱۲۰۳ و ۹۴۱۲ به شرح ذیل میباشد.

گندزادیی آب

گندزادیی آب

نظرات

نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید