ARIANPOOLCAST-57

تهویه هوا در مجموعه های آبی و فضاهای سرپوشیده استخرها و جکوزی ها

دریافت پادکست
ARIANPOOLCAST-56

پمپ استخر چند ساعت در شبانه روز باید کار کند تا تصفیه آب به بهترین نحو انجام شود؟!

دریافت پادکست
ARIANPOOLCAST-55

 ویروس کرونا در آب استخرهایی که بدرستی ضدعفونی شده نمیتو‌اند زنده بماند.

دریافت پادکست
ARIANPOOLCAST-40

 راهنمای نحوه اتصال لوله و اتصالات UPVC با استفاده از چسب در شرایط آب و هوایی مختلف 

دریافت پادکست
ARIANPOOLCAST-33

در رابطه با فیلتراسیون آب استخرتوسط سیلیس شیشه ای را در قالب پادکست آموزشی ArianPoolCast033 بشنوید

دریافت پادکست
ARIANPOOLCAST-32

بهترين تنظيمات پمپ هاي دور متغير (بخش دوم ) را در قالب پادکست آموزشي ArianPoolCast032 بشنويد

دریافت پادکست
ARIANPOOLCAST-31

بهترين تنظيمات پمپ هاي دور متغير (بخش اول ) را در قالب پادکست آموزشي ArianPoolCast031 بشنويد

دریافت پادکست
ARIANPOOLCAST-30

 نحوه سايزينگ و برآورد دبي كلي لوله هاي كاسه استخر 

دریافت پادکست
ARIANPOOLCAST-26

نكاتي مختصر در رابطه با تهويه مطبوع استخر ها 

دریافت پادکست
ARIANPOOLCAST-24

در رابطه با بهترین سیستم گندزدایی در قالب پادکست آموزشي ArianPoolCast024 بشنويد

دریافت پادکست
ARIANPOOLCAST-20

در رابطه با كنترل دماي آب استخر را در قالب پادکست آموزشي ArianPoolCast020 بشنويد

دریافت پادکست
ARIANPOOLCAST-19

در رابطه با پنج راه حل جهت بهینه سازی مصرف انرژی استخرهای شنا را در قالب پادکست آموزشي ArianPoolCast019 بشنويد

دریافت پادکست
ARIANPOOLCAST-18

ر رابطه با عميق ترين استخر دنيا را در قالب پادکست آموزشي ArianPoolCast018 بشنويد

دریافت پادکست
ARIANPOOLCAST-11

خواص نمك منيزيم دار در سيستم هاي الكتروليز نمكي

دریافت پادکست
ARIANPOOLCAST-8

مشكلات مكانيكي و اجرايي سيستم هاي لوله كشي و تجهيزات استخر و جكوزي 

دریافت پادکست
ARIANPOOLCAST-2

ادامه اشتباهات متداول در نگهداري از استخر ها (قسمت دوم)

دریافت پادکست
00:00