نردبان استخر MEGAPOOL

با توجه به اینکه استفاده از نردبان های استخری در جهت سهولت بیرون آمدن شناگران از کاسه استخر ، امری ضروری می باشد ، باید به جنس بدنه ، طول عمر و زیبایی ظاهری در انتخاب نردبانها دقت کنیم. به عنوان یک قاعده کلی در استخرهای خصوصی با طول بیشتر از ۱۰ متر ، از دو نردبان و در استخرهایی که طول آنها از ۱۰ متر کمتر باشد از یک نردبان استفاده می گردد.