پکیج جاروی استخر

یکی از روشهای تمیز کردن کف استخر از آلودگیهای جا مانده از سیستم تصفیه و گل و لای ، استفاده از جارو دستی استخر است

عملکرد جاروی استخری دستی شبیه جارو برقی است که در منازل مسکونی استفاده می شود .

این جارو که از تجهیزات جانبی استخر است ، شامل یک دستگاه پمپ جارو است که برروی گاری برای سهولت کار سوار میشود

برای قسمت مکش هم شلنگ استخری مخصوص که در متراژهای مختلف بنا به ابعاد و عمق استخر موجود است ،

استرینر برای جلوگیری از ورود ذرات درشت به داخل پمپ جارو و هواگیری پمپ ، سرجارو برای تمیز کردن کف و دیواره استخر ، دسته تلسکوپی و … است.