تست کیت سه در یک استخر

نوار تست کیت سه در یک برند KOKIDO

نوار تست کیت سه در یک استخر برند هنگ کنگی Kokido، محصولی ایده آل برای آزمایش آب استخر و جکوزی است. با استفاده از این تست کیت سه در یک استخر می‌توانید میزان کلر آزاد، pH و قلیائیت کل آب استخر را به روشی دقیق و سریع، اندازه گیری کنید و درصورت لزوم، این پارامترها را با استفاده از مواد شیمیایی مناسب به محدوده‌ی مجاز برسانید:

کلر آزاد: این پارامتر، مقدار کلر آزاد موجود برای گندزدایی آب استخر و جکوزی را نشان می‌دهد. کلر آزاد، باکتری ها و سایر میکروب‌ها را از بین می‌برد و برای کنترل رشد جلبک در استخر ضروری است. سطح کلر آزاد آب باید همواره بین ۱ الی ۳ میلی گرم در لیتر (۱ الی ppm 3) باشد.

pH: این پارامتر، میزان اسیدی یا بازی بودن آب استخر را نشان می‌دهد. عدم تعادل pH، باعث آسیب وارد شدن به تجهیزات، سوزش چشم و خارش پوست شناگران و کاهش میزان تاثیرگذاری ماده‌ی گندزدای کلر می‌شود. pH آب باید همواره در محدوده‌ی ۲/۷ الی ۸/۷ باشد.

قلیائیت کل: این پارامتر، مقدار کل موادی محلولی همچون کربنات‌ها و بی‌کربنات‌ها را نشان می‌دهد که خاصیت بازی (قلیایی) دارند. قلیائیت، تغییرات عمده در آب استخر را پیش از آنکه بر pH تاثیر بگذارند، به خود جذب می‌کند و عدم تعادل آن، باعث نوسانات شدید pH می‌شود. میزان قلیائیت کل آب استخر باید بین ۸۰ الی ۱۲۰ میلی گرم در لیتر (۸۰ الی ppm 120) باشد.

برای سنجش پارامترهای شیمیایی آب با استفاده از نوار تست کیت کوکیدو، به این ترتیب عمل کنید:

  1. یک نوار تست بردارید و دستتان را تا آرنج در آب فرو کنید (تست کیت باید در فاصله‌ی ۴۵ سانتی متری از سطح آب قرار بگیرد). نوار تست را به مدت ۵ ثانیه به آرامی در آب حرکت دهید.
  2. نوار تست را از آب خارج کنید و آن را به مدت ۱۰ تا ۱۵ ثانیه را در هوا نگه دارید.
  3. رنگ‌های نوار را با نمودار موجود روی بطری تست کیت مقایسه کنید و سطح کلر آزاد، pH و قلیائیت کل را بخوانید.

نوار تست کیت استخر و جکوزی سه در یک Kokido، حاوی ۵۰ نوار تست (۵ بسته ی ده تایی) است.

دانشنامه استخر

برای دریافت کتابچه الکترونیکی (eBook)فرم زیر را پر کنید!