021-41572

اندازه استاندارد استخر

اندازه استاندارد استخر

شاید تا به حال برایتان پیش آمده که به امید یک شنای درست و حسابی خودتان را به استخر رسانده باشید و ببینید که آن قدر شلوغ است که اگر وارد آن شوید، دست و پایتان از آن بیرون می‌زند! در این حالت مدیریت استخر قانون را نقض کرده است. چون آیین‌نامه بهداشتی استخرهای عمومی می‌گوید، حداقل مساحت مورد نیاز برای هر شناگر (که عمق متوسط حدود ۱۸ متر دارد ) معادل ۱/۵ متر است. در استخر‌های آموزشی که عمق متوسط آن حدود یک متر است، مساحت مورد نیاز برای هر نفر کمی بیشتر و معادل ۱/۸ متر است. سرویس‌های بهداشتی، رختکن و کمد‌های نگهداری وسائل شنا‌گران هم متناسب با همین تعداد بایستی در نظر گرفته شود.

نظرات

نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید