حلزونی پمپ استخر

حلزونی-پمپ استخر

حلزونی پمپ استخر همان محفظه ایست که پروانه در داخل آن به گردش در می آید. عملکرد حلزونی به گونه ای است که با چرخش پروانه، آب موجود در محفظه صافی مکیده و به سیستم لوله کشی ارسال می شود. خلا ایجاد شده در محفظه صافی به واسطه مکش آب موجب میشود تا این محفظه مجددا تحت تاثیر نیروی مکش ایجاد شده پر شود. از سوی دیگر آب خروجی از این محفظه با فشار زیادی به حلزونی و دریچه دهش پمپ ارسال میشود.بنابرین محفظه صافی را می توان سمت خلا و حلزونی را سمت تحت فشار نامید

در بسیاری از پمپ ها چرخش پروانه صرفا موجب به گردش در آمدن آب در داخل پمپ استخر می شود، ولی امکان ایجاد فشار کافی برای جریان یافتن آب در داخل خط لوله وجود ندارد.بنابرین به منظور جلوگیری از ورود هوا به پمپ و جریان یافتن آب، سطح جانبی پروانه باید توسط توزیع کننده یا سطح بسته پروانه محدود شود. اما در بسیاری از پمپ های استخری دستیابی به این هدف با استفاده از حلزونی انجام می گیرد.

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید