شرکت سازه سازان

احتراما عطف به نامه شماره 92-2 مورخ 13/9/92 آن شرکت در خصوص درخواست صدور تاییدیه حسن انجام کار جهت اتصالات و شیرآلات UPVC  خریداری شده از آن شرکت به استحضار می رساند اقلام فوق الذکر خریداری شده از آن شرکت در سایت تصفیه خانه های آبادان و خرمشهر مصرف گردیده و مورد تایید می باشند.

شرکت سازه سازان

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید