مقاومت لوله و اتصالات UPVC در برابر خوردگی

مقاومت لوله و اتصالات UPVC در برابر خوردگی

مقاومت لوله و اتصالات UPVC در برابر خوردگی بالا می باشد . مقاومت پایین فلزات در برابر کلر باعث خورده شدن آنها و در پلیمرهایی مانند PP باعث خشک شدن و شکننده تر شدن میشود که این امر باعث کوتاهتر شدن عمر این سیستم ها و تجهیزات آنها میشود در حالیکه این مشکل در لوله و اتصالات UPVC  حل شده است.

لوله و اتصالات PVCU نارسانای جریان الکتریکی هستند و در برابر واکنشهای الکتروشیمیایی ناشی از اسیدها، بازها و نمک ها که منجر به خوردگی در فلزاتی از قبیل چدن می شوند مقاوم هستند. این ویژگی در سطح داخلی و خارجی لوله و اتصالات PVCU وجود دارد.

در نتیجه، استفاده از لوله PVCU در کاربردهایی که در آن خاک مهاجم وجود دارد، بسیار به صرفه است و این در حالی است که لوله های چدن بدون پوشش حفاظتی در برخی از مناطق که خاصیت خورندگی زمین بسیار زیاد است در اثر خوردگی صدمه دیده و عمر آن کاهش می یابد.

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید