پمپ گرمایی استخر چگونه عمل می‏نماید؟

پمپ گرمایی استخر چگونه عمل می‏نماید؟
  • نقش پمپ های گرمایش استخر چیست؟
  • ویژگی مبدل های کوپرونیکل چیست؟
  • چرا مبدل های گرمایی تیتانیومی با الگوی کویل طراحی شده اند؟

مبدل گرمایی، گرما را از یک سیال به سیال دیگر منتقل می کند. پمپ گرمایی استخر از انرژی الکتریکی و همچنین هوای گرم‏ شده توسط خورشید استفاده می کند و گرما تولید نمی کند.

درحالیکه پمپ استخر، آب استخر را به گردش در می آورد، آب تخلیه شده از استخر، از یک فیلتر و پمپ گرمایش عبور می کند. پمپ گرمایی، یک فن دارد که هوای بیرونی را مکش می کند و آن را از طریق تبخیر کننده کویل بیرونی به گردش در می ‏آورد.

مبرد مایع در داخل کویل تبخیر کننده، گرما را از هوای خارج جذب می کند و آن را به یک گاز تبدیل می کند. هوای گرم درون کویل، سپس از کمپرسور عبور می کند. کمپرسور، گرما را افزایش داده و گاز داغی تولید می کند که سپس از کندانسور مبدل حرارتی عبور می نماید.

هنگامی  که گاز و آب استخر از طریق مبدل گرمایی پمپ می شود، گاز داغ، گرما را به آب منتقل می کند. آب، هنگام گردش، 3 تا 5 درجه گرم می شود و سپس آب گرمتر به استخر برمی گردد. هنگامی که گاز داغ از طریق کویل کندانسور جریان می یابد، به مایع تبدیل می شود و به تبخیرکننده ـ جایی که کل فرآیند دوباره شروع می شود ـ برمی گردد.

پمپ گرمایی استخر چگونه عمل می‏نماید؟

انواع مبدل های مبدل های گرمایی

در طول چند دهه گذشته، سازندگان مبدل های گرمایی پمپ گرمایی را از جنس های تیتانیوم یا کوپرونیکل ساخته اند. هر دو نوع مبدل کار یکسانی انجام می دهند اما بازده یکی از آن ها بیشتر است.

مبدل های کوپرونیکل

مبدل های کوپرونیکل برای مدت مدیدی، انتخاب اول سازندگان پمپ های حرارتی بودند. شهرت آلیاژ مس و نیکل در مبدل های گرمایی، به دلیل مقاومت طبیعی آن ها نسبت به خوردگی شیمیایی و سازگاری با جریان کم است.

به بیان علمی، پتانسیل الکترود کوپرونیکل به گونه ای طراحی شده است که نسبت به آب دریا خنثی باشد. این ویژگی برای مشتریان ساکن در مناطق نزدیک به اقیانوس که نسیم آن حاوی نمک دریایی فراوانی است، مهم بود. کوپرونیکل، سال ها به عنوان استاندارد صنایع برای مبدل های گرمایی باقی ماند؛ تا زمانی که یک جایگزین کارآمدتر کشف شد.

مبدل های گرمایی تیتانیومی

پس از توسعه مبدل های گرمایی کوپرونیکل، برخی سازندگان به سمت تولید مبدل های گرمایی تیتانیومی روی آوردند.

بر خلاف مبدل های گرمایی کوپرونیکل، مبدل های حرارتی تیتانیومی به طور کامل در برابر خوردگی مقاوم هستند اما نیاز به جریان آب بیشتر و سطح بیشتری برای بازدهی کامل دارند. در نتیجه، دلیل این که مبدل های گرمایی تیتانیومی با الگوی کویل طراحی شده اند، حداکثر کردن سطح مقطع لوله ها است. به همین دلیل، کیفیت پمپ گرمایی تیتانیومی (ضخامت، طراحی و …) بر میزان COP (ضریب کارایی) یا بازده انرژی واحد، تاثیر می گذارد. طراحی استراتژیک و کیفیت ساخت بادوام اکثر پمپ های گرمایی استخری تا حد زیادی با بازدهی انرژی آنها در ارتباط است.

پمپ‏ های گرمایش استخر، یک نقش ساده اما حیاتی دارند. آنها “انرژی گرمایی” را در آب استخر توزیع می کنند تا بتوانید از گرمای آب و شنا کردن در کلیه فصول لذت ببرید.

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید