دوش خورشیدی Solena

دوش خورشیدی

دوش خورشیدی K786

راهکاری اقتصادی که این امکان را فراهم می آورد تا از نور خورشید به  صورت بهینه برای گرم کردن آب استفاده نمایید و از دوش گرفتن با آب گرم قبل و بعد از شنا لذت ببرید.

نظرات
نظرات
نظرات خودتان را در مورد این مطلب بیان کنید