سرجاروی استخر آلومینیومی Elite Gold

سرجاروی استخر آلومینیومی Elite Gold سه بخشی -مجهز به دستگیره آهنی و بدنه آلومینیومی سنگین-طراحی اروپایی جهت تمیز کردن کف و دیواره استخر

(5) [1 رای]
اطلاعات تکمیلی

سرجاروی آلومینیومی ELITEGold-K394
۴۵ سانتی متری

سرجارو آلومینیومی

سرجاروی آلومینیومی ELITEGold-K393
۳۵ سانتی متری

 

سرجارو آلومینیومی k393