سرجاروی استخر آلومینیومی Elite Gold

سرجاروی استخر آلومینیومی Elite Gold سه بخشی -مجهز به دستگیره آهنی و بدنه آلومینیومی سنگین-طراحی اروپایی جهت تمیز کردن کف و دیواره استخر

(5) [1 رای]