قلیائیت کل

قلیائیت کل آب استخر

• تعریف قلیائیت کل (TA)
• پیامدهای عدم تعادل TA
• تعریف سختی کلسیم
• پیامدهای عدم تعادل سختی کلسیم
• به تعادل رساندن سختی کلسیم

چک لیست بازگشایی استخر

بازگشایی استخر

• جمع کردن روکش زمستانی
• راه‌اندازی سیستم فیلتراسیون
• تمیز کردن استخر
• تست آب استخر
• گندزدایی استخر و شوک کلر

بکواش فیلتر شنی استخر

بکواش فیلتر شنی استخر

• اهمیت بکواش فیلتر
• نحوه‌ی صحیح بکواش فیلتر
• زمان بکواش فیلتر
• فشار نرمال مخزن فیلتر
• شیر اتوماتیک بکواش

سیستم تصفیه استخر

سیستم تصفیه استخر

• استخرهای اسکیمری
• استخرهای سرریز
• الزامات پمپ استخر
• الزامات فیلتر تصفیه استخر
• سیلیس فیلتر شنی

فیلتراسیون آب با سیلیس شیشه‌ای

فیلتراسیون آب با سیلیس شیشه ای

• مقایسه‌ی سیلیس شنی با سیلیس شیشه‌ای
• فرآیند تولید سیلیس شیشه‌ای
• آزمون‌های استاندارد سیلیس شیشه‌ای
• ویژگی‌های سیلیس شیشه‌ای
• کاربردهای سیلیس شیشه‌ای

محاسبات بار رطوبتی استخر شنا

بار رطوبتی استخر شنا

• منابع بار رطوبتی استخرهای شنا
• عوامل موثر بر بار رطوبتی استخرهای شنا
• محدوده‌ی مجاز رطوبت استخرهای شنا
• روش های کنترل رطوبت در استخرهای شنا
• محاسبه بار رطوبتی استخرهای شنا

آناتومی استخر

آناتومی استخر شنا

• استخرهای روکار و توکار
• منبع آب استخر: آب شهر یا آب چاه
• آلاینده‌های رایج آب استخر
• خط مکش سیستم فیلتراسیون استخر
• خط دهش سیستم فیلتراسیون استخر

کاربرد سیستم ازن-UV در تصفیه فاضلاب

کاربرد سیستم ازن-UV در تصفیه فاضلاب

• نحوه‌ی کار سیستم‌های ازن-UV
• از بین بردن رنگدانه‌ها در فاضلاب
• از بین بردن سورفکتانت‌ها در فاضلاب
• از بین بردن فنول‌ها در فاضلاب
• بهینه‌سازی گندزدایی فاضلاب

UV و ازن: یک ترکیب رویایی

کاربرد سیستم ازن-UV برای گندزدایی آب استخر

• مزایای سیستم‌های ترکیبی UV و ازن
• ساختمان سیستم‌های ترکیبی UV و ازن
• بازگشت سرمایه‌ی سیستم‌های ترکیبی UV و ازن
• کاربرد سیستم‌های ترکیبی UV و ازن برای گندزدایی آب استخر
• رادیکال‌های هیدروکسیل

شیمی آب

تست کیت

• تعادل پارامترهای شیمیایی آب
• مواد شیمیایی استخری
• اثرات عدم تعادل pH آب استخر
• اثرات عدم تعادل قلیائیت کل آب استخر
• اثرات عدم تعادل سختی آب استخر

گندزدایی استخر با کلر

گندزدایی استخر با کلر

• انواع کلر برای گندزدایی آب استخر
• محدوده‌ی مجاز کلر آب استخر
• واکنش کلر در آب استخر
• عوامل موثر بر میزان اثرگذاری کلر
• تاثیر pH بر قدرت گندزدایی کلر

بهترین سیستم گندزدایی استخر

بهترین سیستم گندزدایی استخر

• نقاط ضعف ماده‌ی گندزدای کلر
• اهمیت گندزدایی دو مرحله‌ای آب استخر
• انواع سیستم دو مرحله‌ای گندزدایی
• بهترین سیستم دو مرحله‌ای گندزدایی
• مزایای سیستم دو مرحله‌ای گندزدایی

کنترل جلبک استخری

انواع جلبک های استخری

• انواع جلبک استخری
• از بین بردن جلبک با استفاده از مواد شیمیایی
• از بین بردن جلبک با استفاده از سیستم UV
• مزایای گندزدایی آب با اشعه‌ی UV
• تاثیر اشعه‌ی UV بر TDS آب استخر

تفاوت‌های دیگ بخار با بخارساز برقی

بخار ساز برقی سونا

مقایسه‌ی ديگ بخار با بخار ساز برقي و هیتر برقی سونا با کوره‌های گازی از نظر:
• جانمایی
• راندمان مصرفی
• راندمان حرارتی
• تعمیر و نگهداری
• ظاهر دستگاه

کنترل دما آب استخر چه اهمیتی دارد

کنترل دما آب استخر

• اثرات دمای آب استخر بر سلامتی
• اثرات دمای آب استخر بر عملکرد مواد گندزدا
• دمای مناسب آب استخر
• دمای مناسب هوای پیرامون استخر
• اندازه‌گیری دمای آب استخر

شناخت pH و ORP

مقادیر مناسب کلر و pH آب استخر​

• تعریف pH
• تاثیر pH بر قدرت گندزدایی کلر
• تعریف ORP
• رابطه‌ ORP با مواد گندزدای موجود در آب استخر
• محاسبه‌ی ORP

گندزدایی استخر به روش ازن، UV و AOP

گندزدایی استخر به روش ازن، UV و AOP

• انواع روش‌های گندزدایی آب استخر
• گندزدایی استخر با ازن
• گندزدایی استخر با اشعه‌ی UV
• تفاوت سیستم ازن با سیستم UV
• گندزدایی استخر با AOP

استخر هوشمند چیست؟

استخر هوشمند

• تعریف استخرهای هوشمند
• مزایای هوشمندسازی استخر
• پمپ اتوماتیک استخر
• کلرزن نمکی اتوماتیک
• سیستم اتوماتیک تمیز کردن استخر

مزایای سیستم‌های گرمایش خورشیدی استخر

سیستم گرمایش خورشیدی استخر

• گرمکن خورشیدی استخر
• مقرون به صرفه ترین روش گرمایش استخر
• مزایای استفاده از گرمکن خورشیدی
• مقایسه‌ی گرمکن خورشیدی با هیتر گازی
• مقایسه‌ی گرمکن خورشیدی با هیت پمپ